Matovertelling

Locatie:
Stadsgehoorzaal, Breestraat 60, Leiden

Mato vertelling is het vertellen van verhalen volgens de marron traditie waarbij interactie is met het publiek. Het publiek werkt als het ware mee aan het verhaal. De mato vertellingen worden afgewisseld met muziek en marrondansen https://www.facebook.com/kulaskoro/?locale=nl_NL. https://leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl/