Dialoogtafel “Voorbij de komma”

Locatie:
Hooglandse Kerk, Nieuwstraat 20, Leiden.

Datum:
26/03/2023

Tijden:
14:00 tot 16:00

Op 26 maart organiseert de Ekklesia Leiden in samenwerking met Diaconaal Centrum de Bakkerij en Songs of Freedom een zogenaamde dialoogtafel in de Hooglandse Kerk. “Voorbij de komma” is ontleend aan de toespraak met excuses over het slavernijverleden van de minister-president vorig jaar december. Tijdens deze bijeenkomst zitten de bezoekers in groepen rond tafels. Eerst zijn er enkele inleidingen door: 

  • Linda Nooitmeer, voorzitter Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee).
  • Martijn Stoutjesdijk, PthU/Vrije Universiteit. Onderzoeksleider rol van kerken tijdens slavernij.
  • Abdelhaq Jermoumi, wethouder van Leiden voor Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs.

Daarna gaan bezoekers met elkaar in discussie aan de hand van een aantal stellingen en vervolgens met het panel van sprekers. Doel is te komen tot een inzichten en aanbevelingen over hoe het verder moet gaan ”voorbij de komma”.  

De minister-president bood vorig jaar december excuses aan voor het slavernijverleden van Nederland. Die excuses eindigden met een komma, zoals hij zelf zei. Met “Voorbij de komma” willen we op 26 maart in de Hooglandse Kerk met elkaar onderzoeken hoe het verder moet. We nodigen u van harte uit om mee te denken. Na een inleiding door interessante sprekers volgt een dialoogtafel waaraan we met elkaar in gesprek gaan. We hopen dat de bijeenkomst inzichten “Voorbij de komma” zal opleveren die we de premier t.z.t. kunnen aanbieden.


Linda Nooitmeer, bestuursvoorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) zal de visie en de rol van het instituut toelichten op landelijk niveau in het traject van “Voorbij de komma”. Abdelhaq Jermoumi, Wethouder Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs van Leiden zal spreker over de betekenis van de gemeente daarin. Martijn Stoutjesdijk van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) zal vertellen over het historisch onderzoek naar de rol van de Protestantste Kerk ten tijde van de slavernij. De brochure, die de PThU heeft uitgegeven, maakt al duidelijk hoe de toenmalige staatskerk de morele rechtvaardiging bood voor de handel en wandel in de voormalige koloniën.


Na de inleidingen zullen de sprekers met Robert van der Toorn, voorzitter van de Ekklesia, plaatsnemen in een panel. Na een voltallige discussie verdelen de aanwezigen zich in groepen aan tafels om met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van een aantal stellingen. Daarna worden de uitkomsten van de tafels teruggekoppeld en met het panel besproken. Er zal een verslag en een reportage worden gemaakt van deze dag. We hopen dat die resulteert in praktische aanbevelingen. De conclusies en aanbevelingen zullen worden gepresenteerd in een landelijk dagblad.


Plaats Hooglandse Kerk, Nieuwstraat 20, 2312 KC, Leiden. 14:00 tot 16:00. Toegang is gratis. Organisatoren: Ekklesia Leiden, Diaconaal Centrum de Bakkerij, Stichting Songs of Freedom.